1 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Wałcz - Maciej Żebrowski, podpisał nowe porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podpisanie porozumienia oznacza ściślejszą współpracę oraz umożliwia beneficjentom programu uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania. Aby dostać wyższą dotację (nawet do 37 tys. zł) na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

 

Opierając się na aktualnych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% (maksymalnie 37 tys. zł) poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji.

 

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie wniosków składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
 
Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania i mogą starać się o wsparcie maksymalnie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

 

Wszelkie informacje związane z programem „Czyste Powietrze” uzyskają Państwo pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 42 w godz. pracy Urzędu.

Zapraszamy do udziału w programie, razem twórzmy czystsze powietrze w naszym mieście.

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego