Miejsce zameldowania czy zamieszkania? 

W Polsce niezmiennie istnieje obowiązek meldunkowy, a od 1 stycznia 2018 roku meldunku można dokonać drogą elektroniczną. Jest to meldunek stały lub czasowy, gdzie jednak należy rozliczyć PIT, jeśli podatnik często zmienia miejsce zamieszkania? Dowiedz się, w którym urzędzie powinieneś złożyć rozliczenie PIT.

 

Rozliczenie PIT a ustawa o meldunku

Podstawą prawną dotyczącą meldunku na pobyt stały i czasowy jest Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności (DzU z 2017. Poz. 2286). Miejsce meldunku ma znaczenie w przypadku realizacji zadań konstytucyjnych i ustawowych, a także obowiązków administracyjnych, np. tych dotyczących wysłania formularza PIT-11 przez pracodawcę pracownikowi, na podstawie którego robi on swoje roczne rozliczenie PIT. W tym przypadku pracownik może podać jako adres do korespondencji zarówno adres tymczasowego pobytu, jak i adres, gdzie jest zameldowany na pobyt stały.

Przed 2018 rokiem podanie o zmianę miejsca stałego lub czasowego pobytu trzeba było złożyć w wersji papierowej w odpowiednim urzędzie np. urzędzie gminy czy miasta. Aktualnie takie dokumenty można składać droga elektroniczną, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania.

 

Rozliczenie PIT i przeprowadzka – gdzie trzeba się rozliczyć?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym rozliczenie PIT należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. Oznacza to, że trzeba wybrać urząd skarbowy właściwy dla miejsca faktycznego pobytu, a nie formalnie potwierdzonego meldunku, który wpisuje się do dowodu osobistego.

Prawidłowo wypełnione rozliczenie PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu grudnia danego roku podatkowego. Np. rozliczenie PIT 2020 dotyczy dochodów osiągniętych w 2020 roku, a zatem wypełnione zeznanie powinno trafić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (pobytu) z dnia 31 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że nawet jeśli często się przeprowadzasz, to znaczenie ma miejsce zamieszkania (faktycznego pobytu) z ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Jak wypełnić formularz, by trafił do odpowiedniego urzędu? Należy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT wpisać aktualne miejsce zamieszkania (dotyczy np. rozliczenia PIT-37), a rozliczenie PIT wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla podanego miejsca zamieszkania.

 

Gdzie powinni rozliczyć się małżonkowie i osoby pracujące za granicą?

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wspólnego rozliczenia PIT składanego razem przez małżonków, którzy nie mają rozdzielności majątkowej. Gdy każde z nich mieszka w innym miejscu np. żona w Krakowie, a mąż we Wrocławiu, to mają możliwość wyboru urzędu, w którym będą składać rozliczenie PIT. W takim przypadku mogą wybrać urząd właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z nich – w tym przypadku urząd skarbowy we Wrocławiu lub w Krakowie.

W przypadku osób, które wyprowadzają się czasowo za granicę (np. jadą podjąć pracę sezonową) rozliczenie PIT należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania 31 grudnia danego roku podatkowego.

Warto wiedzieć, że w przypadku składania rocznej deklaracji PIT drogą elektroniczną, podatnik również podaje informacje dotyczące miejsca zamieszkania i w ten sposób wskazuje, w którym urzędzie nastąpi rozliczenie podatku.

 

Co zrobić, gdy rozliczenie PIT trafi do złego urzędu skarbowego?

W sytuacji, gdy podatnik wyśle deklarację PIT do urzędu skarbowego właściwego dla poprzedniego miejsca zamieszkania lub wybierze nieodpowiedni urząd (popełni błąd) to zgodnie z polskim prawem podatkowym fiskus nie traktuje takiej sytuacji jako niedopełnienie obowiązku podatkowego. Jest to możliwe, ponieważ organy podatkowe przekazują między sobą dokumenty.

Polskie urzędy skarbowe stawiają na cyfryzację swoich systemów. W dobie tych unowocześnień PIT, który zostanie wysłany do niewłaściwego urzędu skarbowego, zostanie przekazany do odpowiedniego urzędu z zachowaniem zgodnego z prawem terminu składania zeznania podatkowego (podatnik nie będzie miał problemów, jeśli złoży taki PIT na czas nawet do niewłaściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

 

Urzędem właściwym do rozliczenia PIT przez podatników będących osobami fizycznymi jest urząd przypisany miejscu zamieszkania podatnika na ostatni dzień grudnia roku podatkowego. Ta sama zasada odnosi się do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Urząd skarbowy, w którym podatnik składa roczne zeznanie PIT to urząd właściwy miejscu zamieszkania.

Adres zameldowania to termin działający w obrębie prawa administracyjnego i nie odnosi się do interesów skarbówki. Co ważne, jeśli osoba rozliczająca PIT kilkukrotnie zmieniała miejsca zamieszkania w ciągu roku podatkowego, powinna złożyć deklarację do urzędu skarbowego, który odpowiada miejscu jej pobytu w dniu 31 grudnia tego roku.

 

Informacje na temat poszczególnych podatków są publikowane na stronie podatki.gov.pl, prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

 

Rozliczenie PIT to jeden z najważniejszych obowiązków podatnika. Tradycyjny formularz odchodzi jednak w zapomnienie. Doskonałą alternatywą staje się system e-Deklaracje, przygotowany przez Ministerstwo Finansów

 

Preferowaną formą rozliczeń podatkowych w 2021 r. (deklaracje za 2020 r.) jest forma elektroniczna (e-Deklaracje albo aplikacja Desktop). Przygotowanie rozliczenia podatkowego odbywa się w takim przypadku:

  • poprzez sporządzenie deklaracji (e-Deklaracje) w programie Ministerstwa Finansów (e-deklaracje.gov.pl)
  • dowolnym programie dostępnym na rynku (np. programie e-pity 2020)
  • poprzez usługę Twój e-pit (na portalu podatki.gov.pl), czyli przygotowania deklaracji za podatnika

oraz podpisanie deklaracji danymi autoryzującymi lub e-podpisem. Preferencja polega na przyspieszeniu okresu zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku:

  • e-deklaracji – podatnik czekać będzie najdłużej 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku,
  • deklaracji złożonych w formie drukowanej – podatnik czekać będzie do 3 miesięcy na zwrot nadpłaconego podatku.

Uwaga!

Termin na zwrot podatku w 2021 r. liczony jest:

  • dla deklaracji złożonych od 1 stycznia do 15 lutego - od 15 lutego 2021 r.
  • dla deklaracji złożonych po 15 lutego - od faktycznego dnia złożenia. 

 

Podatnik powinien złożyć swoje roczne zeznanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania. W przypadku zmiany adresu właściwą placówką będzie ta, która odpowiada miejscu pobytu podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

 

W Polsce dochody opodatkowane są według skali podatkowej, która jest dwustopniowa, a stawki są następujące: 17 proc. i 32 proc. Co istotne, progiem dochodu jest 85 528 zł.

PIT 2021 można rozliczyć elektronicznie dzięki usłudze "Twój e-PIT". Po zalogowaniu się na rządowej stronie mamy wgląd w swój e-PIT, czyli zeznanie podatkowe. Te za 2020 rok będą dostępne od 15 lutego. Aby rozliczyć PIT, wystarczy zaakceptować zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.

Na rozliczenie się mamy czas do końca kwietnia. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok musimy złożyć w terminie 15 lutego - 30 kwietnia 2021 r.

 

Od 16 listopada 2020 r. została uruchomiona usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”
i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.

Wizytę można umówić:

  • przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego
  • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego.

URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU

TEL: 67 254 9800 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-walczu

Adres skrytki na platformie e-PUAP /9572ekvwll/SkrytkaESP

Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędzie skarbowym.

Źródło informacji:  US w Wałczu