Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl

w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości (tutaj), opublikowane zostały ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną jak i pod zabudowę usługową w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny (teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).


Wszystkich zainteresowanych nabyciem gruntu od Gminy Miejskiej Wałcz zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.


Dodatkowe informacje na temat nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr telefonu 67 258 44 71 w. 30.

Źródło informacji: L. Kabs-Małecka, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami