Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:

 od 1 lutego 2021 r. on-line poprzez:

  • stronę – mrips.gov.pl
  • bankowość elektroniczną
  • platformę PUE ZUS

od 1 kwietnia 2021 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

Ważne!

  • Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny;
  • Aby otrzymać świadczenie konieczne jest złożenie wniosku – zarówno gdy ubiegamy się o przyznanie świadczenia po raz pierwszy, jak i w przypadku kontynuacji:


1) Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego;

2) Złożenie wniosku w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu gwarantuje otrzymanie świadczenia na nowy okres świadczeniowy;

3) Złożenie wniosku w terminie późniejszym – świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.  

  • Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku – świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Informator nt. Programu 500+ - kliknij i sprawdź

Źródło informacji: Marta Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych