W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych

do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej /kliknij tutaj/, na której znajduje się webankieta /dostępna również pod tym linkiem/.


Konsultacje społeczne trwają od 18 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r.


Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz upowszechniana jest poprzez media.

Źródło informacji: L. Kabs-Małecka, Wydział Gospodarki Nieruchomościami