Burmistrz Miasta Wałcz przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości  na rok 2021

przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne, będące współposiadaczami nieruchomości wraz z osobą prawną do dnia 31 stycznia 2021.


Druk deklaracji obowiązujący od 01.07.2019 r. (DN-1) wraz z załącznikiem  ZDN-1 oraz  ZDN-2 (w przypadku zwolnienia przedmiotów opodatkowania z podatku od nieruchomości) i uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości do pobrania ze strony internetowej ww.bip.wałcz.pl w zakładce podatki i opłaty – podatek od nieruchomości.


Jednocześnie  informuje, że na rok podatkowy 2021 obowiązuje uchwała Rady Miasta Wałcz z dnia 21.11.2017 r. NR VII/SXXXIX/276/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Źródło informacji: Agnieszka Bielej, Inspektor ds. Podatków