Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny w roku 2021 wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Treść ogłoszenia dostępna jest pod tym linkiem.