Przedstawiamy Państwu Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

Uchwały Rady Miasta Wałcz w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021-2025.

W celu odczytania treści projektu uchwały, prosimy o kliknięcie w ten link.

Źródło informacji: M. Szymczak, Wydział Spraw Społecznych