Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Miasto Wałcz, wychodząc naprzeciw potrzebom, oferuje bezpłatny transport do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, które dysponuje odpowiednimi separatorami do poboru osocza.

W ten sposób chcemy przyłączyć się do akcji wielu miast w Polsce.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

 • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. 2017 poz. 1741),
 • przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:
  • 28 dni od zakończenia objawów,
  • 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie   w sposób bezobjawowy,
 • są w wieku 18-65 lat,
 • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną wykonane przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Co trzeba zrobić?

Osoby, które spełniają powyższe kryteria:

 • należy zadzwonić pod numer + 48 726 530 560, gdzie zostanie przeprowadzona przez lekarza kwalifikacja zgłaszającego się ozdrowieńca,
 • przekazać informację do Urzędu Miasta Wałcz pod numer +48 602 838 632  o zakwalifikowaniu do oddania osocza i chęci skorzystania z transportu do RCKiK w Szczecinie,
 • pozostawić dane kontaktowe w celu przekazania informacji o terminie wyjazdu.

Podajemy także link do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Źródło informacji: M. Szymczak, Wydział Spraw Społecznych