Aktualizacja: w związku z decyzją premiera o zamknięciu cmentarzy w okresie od 31.10 do 2.11 dodatkowe przejazdy miejskich autobusów liniami "S" oraz "S-3B" zostają odwołane. Przejazdy bezpłatne w dniach 31 października i 1 listopada liniami regularnymi pozostają bez zmian.

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu 31 października oraz 1 listopada 2020 roku uruchamia dodatkowe linie specjalne

oznaczone literami: „S” oraz „S - 3B”, które będą kursować jak poniżej.


W dniu 31 października br. oprócz kursów zgodnych z sobotnim rozkładem jazdy uruchomiona zostanie dodatkowa linia specjalna ,,S-3B”, która będzie realizowała kursy zgodnie z poniższym rozkładem:

Zatorze → Chrząstkowo - godz. odjazdu: 10:15, 11:45, 13:35, 15:30, 16:50

Chrząstkowo → Zatorze - godz. odjazdu: 10:55, 12:25, 14:45, 16:10, 17:30

Czas przejazdu ok. 30 minut.

Szczegółowy rozkład jazdy umieszczony zostanie na przystankach i w autobusach komunikacji miejskiej.


W dniu 1 listopada br. w godzinach 9.00 – 17.00, jak poniżej:

Linia „S”

Kursuje z częstotliwością co 30 minut we wszystkich kierunkach na trasach: Dolne Miasto → Zatorze → Dolne Miasto - trasą linii Nr 0 Zatorze → Chrząstkowo → Zatorze - trasą linii Nr 3 Dolne Miasto → Chrząstkowo → Dolne Miasto - trasą linii Nr 0 i 3

Linia „S - 3B”

Kursuje z częstotliwością co 45 minut, trasą linii 3B z pominięciem odcinka: Pl. Wolności – Dolne Miasto – Pl. Wolności, tj.: Zatorze → 1000-lecia → Orion → Okulickiego → Chrząstkowo Chrząstkowo → Okulickiego → Rzemiosło → 1000-lecia → Zatorze

Jednocześnie informujemy, że w dniach 31 października oraz 1 listopada 2020 r. przejazdy wszystkimi liniami komunikacji miejskiej są bezpłatne.

Przypominamy również, że środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Źródło informacji: ZKM Sp. z o.o. w Wałczu