Wszystkim Rolnikom przypominamy, że udział w Powszechnym Spisie Rolnym w roku 2020 jest obowiązkowy

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, zachęcamy Rolników do samodzielnego spisania się przez internet. Wystarczy wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl , następnie wejść w zakładkę „weź udział w spisie rolnym”. Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.


Jeśli nie posiadasz w domu komputera lub nie masz dostępu do internetu, możesz spisać się w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1, tj. w Gminnym Biurze Spisowym, w którym zostało utworzone miejsce do samospisu.


Przed przybyciem do Gminnego Biura Spisowego, w celu przeprowadzenia samospisu, prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 67 258 44 71 w. 55.


Ponadto informujemy, że od 16 września br. Rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne.
W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.


Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:  22 279 99 99 lub 22 666 66 62.   


Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).


W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się terenowi rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się terenowy rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.


Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów w terenie
jest możliwa od 10 października br. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.


Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (zmiana ustawy):

„1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

2.  Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r. "