Gmina Miejska Wałcz informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadnie

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wałcz – rok 2020”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”


W 2020 roku, przy współpracy z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu oraz dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie, usunęliśmy blisko 40 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszego Miasta. Odbiór „odpadów azbestowych” odbył się w pierwszej połowie lipca br., a uczestnikami były osoby, które uprzednio złożyły wniosek o pomoc w likwidacji azbestu z ich posesji.


W roku 2021 planujemy dalsze działania mające na celu oczyszczenie naszej gminy z tych problematycznych odpadów. Wszelkie działania w tym kierunku będą poprzedzone ogłoszeniem o naborze wniosków, które znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Źródło informacji: Michał Kamiński, inspektor ds. ochrony środowiska