Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz przypomina wszystkim osobom ubiegającym się o przyznanie Karty Dużej Rodziny o jej odbiorze.


Wiadomość o możliwości odbioru karty wysłana jest automatycznie SMS-em z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Informacja  wysyłana jest jednorazowo, nadawca widnieje pod nazwą KDR, która to często mylona jest z reklamą, z tego względu niejednokrotnie wiadomość jest usuwana przez odbiorcę.


W przypadku usunięcia lub braku otrzymania wiadomości, prosimy skontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz tel. 67 258 44 71 w. 57.


Karty można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz.


Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych