Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

w miejskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2020 rok. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków ul. Os. Dolne Miasto 14 a  i Szkoła  Podstawowa Nr 2 im. Roberta Schumana ul. M. Konopnickiej 2 w Wałczu.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Treść ogłoszenia

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych