Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

w miejskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2020 rok. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego ul. Al. Tysiąclecia 19 i Szkoła  Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Treść ogłoszenia

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych