Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Wyjazd integracyjny członków koła PZG wraz z rodzinami

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 06.08.2020 do  12.08.2020

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.