Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 3 lipca 2020 r. (sprawozdanie nr: 319218/20/SCZ) w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkt poboru próbki wody: Wałcz, ul. Chłodna 12 – woda w kranie konsumenta, stwierdza przydatność wody do spożycia dla ludzi w badanym zakresie.

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska