Bezpieczne, czyli jakie?

 Zgodne z normą PN-EN 1176-1 i 166130: 2015-06 oraz z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego place zabaw przeznaczone do użytkowania przez najmłodszych mieszkańców winny spełniać następujące wymagania:

- przy wybranych urządzeniach musi znajdować się nawierzchnia bezpieczna,

- place muszą być ogrodzone,

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne technicznie.

 

Przeglądy oraz konserwacja miejsc zabawy są przeprowadzane okresowo i mają na celu zapewnienie użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa. Przeglądów dokonuje się, by eliminować potencjalne zagrożenia oraz by dostosowywać obiekty do aktualnych standardów.

Zakończona 22 kwietnia bieżącego roku kontrola 21 placów zabaw i 7 siłowni w Wałczu wykazała nieprawidłowości, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i użytkowników.

W związku z powyższą kontrolą podjęto działania mające na celu naprawę oraz konserwację istniejących urządzeń, wymianę nawierzchni, a w kilku przypadkach decyzję o likwidacji urządzeń lub całego placu zabaw. Nie podjęto decyzji o zmianie przeznaczenia danych terenów i jeżeli sytuacja finansowa na to pozwoli, nadal istnieje możliwość postawienia nowych urządzeń dla dzieci w przyszłości.

 

Przyjrzyjmy się tym lokalizacjom, co do których podjęto decyzję o tymczasowej likwidacji:

 1. Plac zabaw przy ul. Poniatowskiego 18 a, stwierdzono:

- brak nawierzchni bezpiecznej dla urządzenia nr 2

- niedopuszczalne usytuowanie zjazdu (ślizgawki) z urządzenia nr 2 do piaskownicy, co wyklucza jednoczesne użytkowanie piaskownicy i ślizgawki

- brak pochwytu/barierki przy rampie urządzenia nr 2

- luźne elementy – belki rampy w urządzeniu nr 2

- odstępy poziomych szczebli barierki urządzenia nr 2 (wieża) przekraczające wymagania PN-EN 1176 (min. 9 cm max 23 cm)

- korozję łańcuchów urządzenia nr 2

- brak ogrodzenia placu zabaw

Urządzenie nr 2 placu zabaw jest w złym stanie technicznym, nie nadaje się do użytkowania i dalszej eksploatacji bez wykonania napraw i modernizacji. Konfiguracja zjazdu urządzenia nr 2 do piaskownicy okazuje się z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom -  niedopuszczalna.2. Plac zabaw – os. Zatorze I

Urządzenia są w złym stanie, natomiast w pobliżu zlokalizowany jest nowy plac zabaw przy ul. Zaułek Chełmiński, Zatorze II oraz plac zabaw WSM przy ul. Chełmińskiej.3. Plac zabaw – ul. 1 Maja/Kościuszki, stwierdzono:

- brak ogrodzenia placu zabaw

- niestabilność urządzenia nr 3 (karuzela)

- korozję łańcuchów urządzenia nr 2 oraz brak haczyka zabezpieczenia użytkownika w siedzisku

- odstępy poziomych szczebli barierek urządzenia nr 1 (wieża) przekraczające wymagania PN-EN 1176 (min. 9 cm max 23 cm)

Urządzenia na tym placu wymagają napraw lub modernizacji, do czasu ich wykonania uznaje się, iż dalsze korzystanie z urządzeń stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.4. Tysiąclecia ABCD (piaskownica)

Plac posiada jedynie dużą piaskownicę, zgodnie z normą należałoby ją ogrodzić. W pobliżu zlokalizowany jest nowy plac zabaw przy al. 1000-lecia 2c-2d, w pełni wyposażony.5. Na placu przy ulicy Witosa znajduje się jedynie piaskownica.Jak widać, wyniki przeprowadzonego przeglądu wykazały, że do zachowania obecnych obiektów niezbędne są prace polegające na wykonaniu bezpiecznych nawierzchni przy wybranych urządzeniach, modernizacja urządzeń, budowa ogrodzeń zabezpieczających oraz demontaż urządzeń w fatalnym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Niektóre z placów zabaw są rzadko używane, nieatrakcyjne, natomiast wymagają nakładów pieniężnych, by je utrzymać.


Uchwałą nr VIII/XXIII/211/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok Rada Miasta Wałcz przyznała środki w wysokości 150 000 zł na modernizacje placów zabaw w Wałczu. Realne, zgłaszane podczas sesji potrzeby na ten cel wynoszą 250 000 zł.


Do Zakładu Gospodarki Komunalnej wpłynęło już zlecenie na wykonanie:

a) nawierzchni bezpiecznych piaskowych zgodnie z normą PN-EN 1176  i  PN-EN 1177 gr. 30 cm (piasek i żwir o frakcji 0,25-8 mm, bez cząstek iłowych i pyłowych) – ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z placów zabaw nawierzchnie bezpieczne należy wykonać niezwłocznie.

Lokalizacje:

 1. 1000-lecia ogródek jordanowski przy urządzeniu nr 17 (huśtawka podwójna z drabinką)
 2. Zatorze II - przy urządzeniu nr 1 i 4 (wóz strażacki i huśtawka ramienna podwójna)
 3. Miła - przy urządzeniu nr 5 (huśtawka podwójna)
 4. Okrężna - przy urządzeniu nr 4 (huśtawka podwójna)
 5. Kołobrzeska - przy urządzeniu nr 1 (zestaw wieloczynnościowy)
 6. Poniatowskiego 18- przy urządzeniu nr 2 (zestaw zabawowy)
 7. Orla - przy urządzeniu nr 2 (huśtawka podwójna z drabinką)
 8. Chrząstkowo - przy urządzeniu nr 1 (huśtawka podwójna)
 9. Bydgoska plaża - przy urządzeniu nr 1 i 6 (huśtawka podwójna i zestaw zabawowy)
 10. Obrońców Westerplatte - przy urządzeniach nr 1 i 2 (zestaw sprawnościowy i huśtawka)
 11. Wojska Polskiego (AGROMA)

 b) ogrodzenia placów zabaw h=1,20 m, panele z siatki zgrzewanej, bez fundamentów zgodnie z normą PN-EN 1176.

Lokalizacje:

 1. Okrężna – ogrodzenie od strony drogi
 2. Obrońców Westerplatte - ogrodzenie całego placu zabaw z dwoma furtkami
 3. Bydgoska na wysokości kina - ogrodzenie placu zabaw z furtką
 4. Wojska Polskiego (AGROMA)

 c) wymianę urządzeń na urządzenia nowe firmy BUGLO zgodnie z normą PN-EN 1176.

Lokalizacje:

 1.  Okrężna - urządzenie wielofunkcyjne oraz nawierzchnia bezpieczna piaskowa zgodnie z normą PN-EN i 1776  gr. 30 cm (piasek i żwir o frakcji 0,25-8 mm, bez cząstek iłowych i pył.)
 2.  Bydgoska – plaża - 2 różne bujaki ze stali nierdzewnej
 3.  Poniatowskiego 8-10 - montaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego BUGLO nr 1104


Łączny koszt powyższych prac wynosi około 120 000 zł. Pozostała kwota przyznana na modernizację placów zabaw (tj. około 30 000 zł) zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.


Prawo każdego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych. Zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczanie prawa dzieci do ekspresji. Natomiast obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę, w tym instytucji samorządowej, zaangażowanej w tworzenie miejsc zabawy - zapewnienie dzieciom maksymalnej ochrony zdrowia i życia, a rodzicom i opiekunom - spokoju i pewności tego bezpieczeństwa.