Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce zakażeniem wirusem typu SARS-CoV-2,

wywołującym COVID-19, w oparciu o zalecenia rządowe i sanitarne, podjęliśmy decyzje dotyczące minimalizowania zagrożeń w naszym mieście.   


Na podstawie
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wojewoda Zachodniopomorski polecił czasowo:

  • od 12 do 25 marca zawiesić w całym regionie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej;
  • od 16 do 25 marca zawiesić funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni. Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, ale nie będzie od nich wymagane, by przychodzili do szkoły;
  • odwołać lub zawiesić organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki.


W trosce o naszych mieszkańców również wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności:

  • do odwołania zamknięty pozostaje basen w Centralnym Ośrodku Sportu;
  • wydarzenia i zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowym organizowane przez Wałeckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej zostają odwołane lub przeniesione;
  • przypominamy również o zaleceniach ograniczania aktywności w miejscach o dużych skupiskach ludzi, zachowaniu higieny, częstym myciu rąk, szczególnie po przebywaniu w miejscach publicznych, dezynfekcji powierzchni typu klamki, przyciski do windy, barierki, wózki sklepowe. Wskazane jest nosić własne płyny lub chusteczki dezynfekujące;
  • rekomendujemy pracodawcom zastosowanie pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do wdrożenia;
  • rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem (60 dni w roku +14 dni dodatkowych). Należy wypełnić oświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - druk dostępny tutaj;
  • chrońmy osoby starsze! Niewskazane jest, by w tym czasie dziećmi opiekowali się dziadkowie. Osoby starsze są wyjątkowo narażone na zachorowania ze skutkiem śmiertelnym, a według posiadanych danych, dzieci mogą transmitować koronawirusa, nie wykazując przy tym objawów lub mając lekkie objawy chorobowe;
  • wskazana jest rezygnacja z wydarzeń kulturalnych, spotkań organizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców prywatnych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych i instytucji, nie będących wydarzeniami o charakterze masowym, ale jednak skupiającymi większe grupy ludzi.  


Szanowni Państwo,

ważne jest, by w tych dniach zachować spokój i zdrowy rozsądek. Przypominamy, że najbliższe tygodnie są czasem, który należy spędzić w domowych zaciszach w tak dużej mierze, jak jest to tylko możliwe. Zrezygnujmy ze spotkań towarzyskich, wzajemnych odwiedzin i wizyt. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.Burmistrz Miasta Wałcz

Maciej Żebrowski