Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej,

wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe - zarówno publiczne, jak i niepubliczne - nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie całego kraju.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych będą  jedynie prowadzone działania opiekuńcze, natomiast od 16-25 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje wraz z wzorem oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 znajdują się na stronie https://www.zus.pl/ i pod tym linkiem, wypełnione oświadczenie należy dostarczyć pracodawcy.

Zgodnie z poleceniem wojewody - nie będą również, do odwołania, organizowane żadne wycieczki szkolne oraz imprezy masowe.

O sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Na ten moment na terenie miasta Wałcz nie odnotowano przypadku osób, które byłyby zakażone koronawirusem, bądź podlegałyby z tego tytułu kwarantannie.

Apelujemy jednak o rozsądne i odpowiedzialne podejście do tematu i kierowanie się instrukcjami ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia czy Kancelarii Premiera, które publikowane są również u nas.

Komunikat w sprawie żłobków, przedszkoli i szkół:

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach