Treść zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny w roku 2020 wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Kliknij i pobierz załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza oraz treść konkursu

2. Wniosek - kandydat na członka komisji pdf

3. Wniosek - kandydat na członka komisji doc

4. Oświadczenie oferenta pdf

5. Oświadczenie oferenta doc

Źródło informacji: Monika Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu