Komunikat


Burmistrz Miasta Wałcz informuje:

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 60553/20/SCZ; 60555/20/SCZ z dnia 20.02.2020 r. z badań próbek wody pobranej w dniu 6.02.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkt poboru próbki wody: Wałcz, Stacja Uzdatniania Wody ul. Podgórna; Wałcz, ul. 1-go Maja Przedszkole nr 9. stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz.

Źródło informacji: Michał Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska