Komunikat


Szanowni mieszkańcy,

przypominamy, że zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629), Gmina Miejska Wałcz zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.


W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz nieprzyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta Wałcz w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Druk zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miasta Wałcz (pokój 202), jak również na stronie internetowej www.walcz.pl (w zakładce e-Urząd >> Wnioski i dokumenty >> Ochrona środowiska). Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta Wałcz będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Źródło informacji: Michał Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska