Informujemy, że od 1 lutego 2019r. zgodnie z Uchwałą nr VIII/III/32/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz obowiązują nowe stawki opłat.

Stawki opłat

Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 20,00 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 40,00 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 60,00 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 70,00 zł miesięcznie
5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż czterech osób: 80,00 zł miesięcznie.

Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie są zbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 40,00 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 80,00 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 120,00 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 135,00 zł miesięcznie,
5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż czterech osób: 150,00 zł miesięcznie.