Ǻstorp - akt nawiązania partnerstwa

Gmina Ǻstorp położona jest w regionie Skane w północno – zachodniej Szwecji i jest 167 gminą w tym kraju pod względem zaludnienia. Zamieszkuje ją około 13 500 osób. Pierwsze kontakty Wałcza i  Ǻstorp miały miejsce w 2000 roku poprzez wspólną działalność w Euroregionie Pomerania. Pierwsza wizyta gości z Åstorp nastąpiła w 2001 roku i od tego czasu odbyliśmy kilka spotkań w Polsce i Szwecji. Grupa młodzieży z tego szwedzkiego miasta uczestniczyła w VIII Festiwalu Młodzieży, który organizował Wałcz w 2003 roku z okazji swojego 700-lecia.

Spotkania te systematycznie zacieśniały nasze wzajemne kontakty i sprawiły, że poznaliśmy nasze miasta, ich walory społeczne, gospodarcze, turystyczne. Różne grupy zawodowe mieszkańców miast Wałcza i  Åstorp miały okazję zapoznać się, wymienić doświadczenia i poglądy w różnych dziedzinach: począwszy od gospodarki, poprzez oświatę, kulturę, sport i turystykę na kontaktach przyjacielskich kończąc. W 2008 roku nasze miasta po raz pierwszy wspólnie realizowały projekt współfinansowany ze środków UE „Dziś przyjaciel jutro partner" w ramach programu Town Twinning  - Miasta Bliźniacze. 25 kwietnia 2009 r. podczas Święta Miasta Wałcz podpisano Akt Nawiązania Współpracy Partnerskiej pomiędzy miastami Wałcz-Astorp. Po stronie szwedzkiej Akt Partnerstwa podpisano 28 maja 2009 r. podczas wymiany młodzieży szkolnej z Wałcza i Astorp. Współpraca pomiędzy naszymi gminami poszerza się zarówno na płaszczyznach gospodarczych, społecznych, administracyjnych, ale także zacieśniają się więzy przyjaźni i partnerstwa pojedynczych mieszkańców  obu miast.