Werne - akt nawiązania partnerstwa
Werne jest miastem leżącym w Północnej Westfalii, w powiecie Unna. Obejmuje powierzchnię 76,03 km2, którą zamieszkuje 31.900 mieszkańców.
Początki partnerskiej współpracy pomiędzy Wałczem i Werne, przypadają na pierwszą połowę lat osiemdziesiątych. W 1982 roku, kiedy Polska borykała się z kryzysem gospodarczym, z Werne (dawna Republika Federalna Niemiec) do Piły (ówczesnego miasta wojewódzkiego do którego należał Wałcz) wyjechały cztery transporty z żywnością, odzieżą i lekarstwami. Była to humanitarna akcja pomocy pod hasłem „Werne pomaga Polsce", zorganizowana przez werneński klasztor oo Kapucynów i skierowana do swojego odpowiednika w Pile. Kiedy dary dojechały w godzinach nocnych przed bramy pilskich oo Kapucynów (docelowego miejsca akcji), okazało się, że wszystkie wrota są już zamknięte i nie ma możliwości dostania się do wewnątrz budynku zakonników. Werneńscy duchowni postanowili nie czekać do następnego dnia i zdecydowali skierować swoją pomoc do innego pobliskiego zakonu kapucynów, a taki najbliżej znajdował się w Wałczu. Dwa lata później charytatywna pomoc z Niemiec, była już regularnie organizowana dla mieszkańców Wałcza. Wtedy też incognito przyjechał do Wałcza ówczesny szef lokalnego CDU i zarazem burmistrz Werne - Wilhelm Lülf.
Ta wizyta zaowocowała później znaczącym rozwojem współpracy między szkołami (Gymnasium Anne Frank w Werne i LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu). W latach 1985–88, współpraca obu miast, oprócz wymiany korespondencji okolicznościowej oraz dalszego wspierania przez naszych sąsiadów paczkami z żywnością, odzieżą i lekarstwami - rozszerza się. Przede wszystkim jest to pogłębianie kontaktów młodzieży obu miast; do Wałcza przyjeżdża przyklasztorna werneńska młodzież (zgrupowana w „Oazie" – organizacji chrześcijańskiej), a później nawiązuje się współpraca pomiędzy organizacjami i klubami sportowymi; dwukrotny przyjazd do Wałcza niemieckich siatkarzy.
W 1989 roku wałecki szpital powiatowy dostaje w darze od werneńskiego szpitala kilka specjalistycznych urządzeń lekarskich. Rok później (1990) rozpoczynają się kontakty i wymiana pomiędzy artystami obu miast. Wystawa pt. „Polska Sztuka Ludowa" przygotowana przez Muzeum Ziemi Wałeckiej jedzie do Werne, w kolejnym roku wystawa pt. „Werne na przestrzeni dziejów" trafia do Wałcza. W następnych latach oba muzea wielokrotnie organizują wystawy szopek noworocznych, malarstwa oraz grafiki twórców – amatorów i artystów ludowych. Akt nawiązania współpracy partnerskiej został najpierw podpisany 19 września 1992 r. w Werne. W Wałczu podpisano go po upływie niespełna ośmiu miesięcy, na sali widowiskowej Wałeckiego Domu Kultury - 2 maja 1993 roku.
W 1994 roku następuje seria licznych kontaktów między uczniami obu partnerskich miast. Od tamtej pory zaczynają również współpracować kluby piłki nożnej a juniorzy WKS „Orzeł" wygrywają kilka lat z rzędu międzynarodowy turniej piłki nożnej w Werne. Nawiązują się pierwsze kontakty pomiędzy Niemieckim (DRK) i Polskim Czerwonym Krzyżem – PCK. Do Wałcza przyjeżdża kilku (już zaprzyjaźnionych) plastyków i rzeźbiarzy z Werne, w tym samym roku wałecka Straż Pożarna otrzymuje z Werne specjalistyczny samochód strażacki. Późniejsze lata współpracy to systematyczne wymiany uczniów, stabilna współpraca poprzez wystawianie na przemian w obu miastach pracy twórczej artystów, przekazywanie darów z DRK dla PCK w Wałczu, współpraca bibliotek polegająca na wymianie doświadczeń i osiągnięć oraz planów w zakresie czytelnictwa a także różnych innych doświadczeń. To również praktyki lekarskie studentów Poznańskiej Akademii Medycznej (urodzonych w Wałczu) w werneńskim szpitalu, nawiązanie współpracy Międzynarodowego Klubu z Werne z Klubem Międzynarodowej Współpracy w Wałczu. Kolejnym dowodem współpracy było przekazanie specjalistycznego samochodu dla  wałeckiego szpitala i udzielenie wsparcia przez  władze Werne w uzyskaniu dotacji  z Fundacji Współpracy Niemiecko – Polskiej na budowę nowej oczyszczalni miejskiej.
Miasta prowadziły stałą współpracę. Muzeum Ziemi Wałeckiej z Stadtmuseum Werne, Klub Sportowy Orzeł z Stadtssportverband i Sportfreunde Werne, współpracowały obydwie biblioteki miejskie, straże pożarne i wspomniane Kluby Współpracy Międzynarodowej. Ponadto utrzymywany był ciągły kontakt PCK w Wałczu z DRK w Werne oraz trwała współpraca wałeckiego Szpitala Powiatowego ze St. Christophorus Krankenhaus, które podpisały nawet akty o współpracy. Dobre kontakty łączą również kościół św. Antoniego z Kapuzinerkloster, I LO im. K. Wielkiego i Gimnazium A. Frank oraz II LO w Wałczu ze St. Christophorus Gymnazium w Werne. Późniejsze lata, to niezliczone wizyty z okazji różnych jubileuszy i świąt, oraz kontakty mieszkańców obu miast w wielu przypadkach przeradzające się w prawdziwe przyjaźnie oraz kilka małżeństw. Rada Miejska w Wałczu przyznała w 1993 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wałcza Wilhelmowi Lülfowi, zaś w 2003 roku Albertowi Beyerowi (kierownikowi werneńskiego oddziału DRK).

Strona internetowa Miasta Werne