Miasto położone jest w południowo-zachodniej części Ukrainy w obwodzie czerniowieckim (stolica i największe miasto – Czerniowice). Jest to rejon usytuowany nad Dniestrem w pobliżu przedwojennej polsko-rumuńskiej granicy.

Jest to piękny krajobrazowo fragment Ukrainy o bogatej i złożonej historii. Od X do XIII wieku należał do księstw ruskich a od XIV wieku w różnych okresach do Mołdawii, Turcji i Polski. W XVII – XVIII wieku polska a następnie turecka twierdza graniczna. Miejsce dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczpospolitej z Turkami w 1621 r i 1673 r. W kolejnych latach i wiekach włączony do Rosji, od 1918 r. w Rumunii a później w granicach republiki ukraińskiej. Od 1991 r. należy do Ukrainy.

Dla Polaków jest to miejsce szczególne, gdyż w dużej części stanowi nawiązanie do wydarzeń opisanych w sienkiewiczowskiej trylogii. To właśnie tutaj rozgrywały się epizody i całe batalie bohaterów. W epilogu „Pana Wołodyjowskiego” Sienkiewicz opisuje klęskę turecką pod Chocimiem, która miała miejsce 11 listopada 1673 roku. W tej relacji część miejsca poświęcono Janowi III Sobieskiemu, który już wkrótce miał stać się królem Rzeczpospolitej.

Związki Polski z tym historycznym obszarem dawnej Besarabii są na wskroś oczywiste. Tutaj wiele pokoleń Polaków związało swe życiowe losy na przestrzeni wieków, tutaj też miały miejsce ważne wydarzenia dla naszej Ojczyzny. Do dziś wielu naszych rodaków odwiedza te rejony współczesnej Ukrainy i wybiera sobie ten obszar, jako fragment tranzytowego przejazdu z Polski do krajów bałkańskich a głównie do Bułgarii nad morze Czarne.
W Wałczu mniejszości ukraińskie od lat działają bardzo aktywnie. Z inicjatywą podjęcia współpracy z Ukraińskim miastem Chocim wystąpiła do Burmistrza Miasta Wałcz Fundacja Prosvita, która od 24 lat w Wałczu jest organizatorem corocznych spotkań z kulturą ukraińską.

Umowa materializująca tę inicjatywę została podpisana 15 września 2019 r. w Chocimiu, a poprzedziła ją deklaracja współpracy między miastami podpisana w dniu 24 czerwca 2019 r. w Wałczu. Główne kierunki współpracy obejmują: kulturę, sport, turystykę oraz oświatę. Artystów z Chocimia gościliśmy już kilka razy w Wałczu podczas dorocznego Wędrownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy czerpać z naszych doświadczeń.

Załączniki:
Deklaracja współpracy między miastami Chocim i Wałcz (wersja polska i ukraińska)
Umowa o współpracy partnerskiej między miastami Wałcz i Chocim (wersja polska i ukraińska)
Strona internetowa miasta Chocim: http://khotynmr.cv.ua/