Miasto Korzec położone jest na Wołyniu – 65 km od Równego. Pierwsza wzmianka o Korcu pochodzi z 1150 roku. Po podziale Wołynia dostało się w ręce książąt Koreckich. Następnie przeszło do Leszczyńskich a po nich do Czartoryskich. Największy wpływ na jego rozwój gospodarczy w XVIII wieku miał książę Józef Klemens Czartoryski, który założył tu dwie duże fabryki, jak na ówczesne czasy, a mianowicie: porcelany i pasów kontuszowych.


W okresie międzywojennym XX wieku Korzec był zamieszkiwany głównie przez ludność żydowską, która stanowiła ponad 70% ogółu. Pozostali to Polacy i Ukraińcy. W czasie II wojny światowej dochodziło tam do pogromów Żydów i prawie całkowitej eksterminacji tej grupy narodowościowej. Po wojnie miasto znalazło się w granicach Związku Radzieckiego, podobnie jak cała Ukraina i wiele innych republik. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Korzec znalazł się w granicach Ukrainy.

Jest to miasto bardzo bliskie sercu wielu mieszkańców Wałcza. W okresie powojennego procesu repatriacji – Polacy, mieszkańcy Korca wybrali w znacznej swej liczbie właśnie Wałcz, jako miejsce docelowe swego osiedlenia się. Do dziś w wielu domach Wałczan żywe są wspomnienia o Korcu, choć w znacznej części robią to już potomkowie przesiedleńców z tamtych lat.
Dziś Korzec jest małym miastem w obwodzie wołyńskim, zamieszkałym przez około 8 tysięcy ludności ukraińskiej, z której część pamięta burzliwą historię tej ziemi. Z inicjatywą podjęcia współpracy z Korcem wystąpił do Burmistrza Miasta Wałcz, Klub Współpracy Międzynarodowej. Mając na uwadze działającą aktywnie w Wałczu mniejszość ukraińską Władze Miasta niezwłocznie podjęły działania zmierzające do nawiązania współpracy.  Miało to  miejsce w dniu 9 kwietnia 2019 roku w Korcu i zostało zwieńczone podpisaniem stosownej deklaracji współpracy a  podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło 29 września 2019 r. w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu.
Traktujemy to także jako gest wyciągniętej ręki do otwarcia Ukraińcom drogi w stronę zjednoczonej Europy.
   
Załączniki:
Deklaracja współpracy między miastami Korzec i Wałcz (wersja polska i ukraińska)
Umowa o współpracy partnerskiej między miastami Wałcz i Korzec (wersja polska i ukraińska)
Strona internetowa miasta Korzec: http://korec.miskrada.org.ua/