herb Ǻstorp

Gmina Ǻstorp położona jest w regionie Skane w północno – zachodniej Szwecji i jest 167 gminą w tym kraju pod względem zaludnienia. Zamieszkuje ją około 13 500 osób. Pierwsze kontakty Wałcza i  Ǻstorp miały miejsce w 2000 roku poprzez wspólną działalność w Euroregionie Pomerania. Pierwsza wizyta gości z Åstorp nastąpiła w 2001 roku i od tego czasu odbyliśmy kilka spotkań w Polsce i Szwecji. Grupa młodzieży z tego szwedzkiego miasta uczestniczyła w VIII Festiwalu Młodzieży, który organizował Wałcz w 2003 roku z okazji swojego 700-lecia.

herb Bad Essen
Bad Essen to miejscowość  leżąca w Dolnej Saksonii w powiecie Osnabrück Obejmuje powierzchnię 103,31 km² i liczy ok. 15.800 mieszkańców. Współpraca z Bad Essen istnieje już od wielu lat. Dzięki zaangażowaniu Gerharda  Hofmeyera, który przez kilkanaście lat pełnił funkcję Burmistrza tego miasta, organizowane są praktyki szkolno-zawodowe dla wałeckiej młodzieży, rozwijają się kontakty między innymi w dziedzinie sportu, kultury, szkolnictwa.

herb miasta Bailleul

Bailleul – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Nord. Według danych na rok 2016 gminę zamieszkiwało 14 772 mieszkańców. Bailleul leży 3 km od belgijskiej granicy i 26 km na północny zachód od Lille – stolicy departamentu. Odległość między Bailleul a Wałczem to 1 250 km.

Miasto położone jest w południowo-zachodniej części Ukrainy w obwodzie czerniowieckim (stolica i największe miasto – Czerniowice). Jest to rejon usytuowany nad Dniestrem w pobliżu przedwojennej polsko-rumuńskiej granicy.

Jest to piękny krajobrazowo fragment Ukrainy o bogatej i złożonej historii. Od X do XIII wieku należał do księstw ruskich a od XIV wieku w różnych okresach do Mołdawii, Turcji i Polski. W XVII – XVIII wieku polska a następnie turecka twierdza graniczna. Miejsce dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczpospolitej z Turkami w 1621 r i 1673 r. W kolejnych latach i wiekach włączony do Rosji, od 1918 r. w Rumunii a później w granicach republiki ukraińskiej. Od 1991 r. należy do Ukrainy.

inne
Wałcz współpracuje również z kilkoma innymi miastami w Europie, z którymi nie wiążą go umowy partnerskie a  wzajemne stosunki wynikają z przyjaźni i obustronnej sympatii władz i mieszkańców.
Demmin to powiat należący do Mecklemburgii-Vorpommern. Obejmuje on  powierzchnię 1.921 km2, liczy ok. 86.000 ludności. W powiecie tym zamieszkuje wielu byłych mieszkańców przedwojennego Wałcza, noszącego wówczas nazwę Deutsch Krone i stąd wywodzą się początki współpracy. Wzajemne relacje obejmują nie tylko prywatne kontakty i turystykę ale i dobrą współpracę między jednostkami samorządowymi. Razem zostało zrealizowanych kilka projektów z dziedziny kultury, wydana została również wspólna publikacja promująca atuty gospodarcze i turystyczne obu tych jednostek administracyjnych.

Miasto Korzec położone jest na Wołyniu – 65 km od Równego. Pierwsza wzmianka o Korcu pochodzi z 1150 roku. Po podziale Wołynia dostało się w ręce książąt Koreckich. Następnie przeszło do Leszczyńskich a po nich do Czartoryskich. Największy wpływ na jego rozwój gospodarczy w XVIII wieku miał książę Józef Klemens Czartoryski, który założył tu dwie duże fabryki, jak na ówczesne czasy, a mianowicie: porcelany i pasów kontuszowych.

herb Kyritz
Kyritz to miasto leżące w Brandenburgii, w powiecie Ostprignitz-Ruppin. 
Powiat obejmuje powierzchnię 156,09 km² i liczy ok. 10.200 mieszkańców. Kontakty z miastem Kyritz zostały nawiązane przy okazji współpracy z Werne (Kyritz jest miastem partnerskim Werne). Współpraca prowadzona jest przede wszystkim w zakresie  sportu, gospodarki i turystyki – przykładami mogą być: udział wałeckich firm w kolejnych edycjach targów gospodarczych Prima Messe w Kyritz, udział Wałczan w oficjalnych imprezach miejskich jak np. Bassewitzfest a także udział mieszkańców Kyritz w imprezach wałeckich jak chociażby Jarmark Stefana Batorego oraz w spotkaniach gospodarczych w Wałczu.

herb Werne
Werne jest miastem leżącym w Północnej Westfalii, w powiecie Unna. Obejmuje powierzchnię 76,03 km2, którą zamieszkuje 31.900 mieszkańców.
Początki partnerskiej współpracy pomiędzy Wałczem i Werne, przypadają na pierwszą połowę lat osiemdziesiątych. W 1982 roku, kiedy Polska borykała się z kryzysem gospodarczym, z Werne (dawna Republika Federalna Niemiec) do Piły (ówczesnego miasta wojewódzkiego do którego należał Wałcz) wyjechały cztery transporty z żywnością, odzieżą i lekarstwami.