W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, 8 kwietnia 2019 r., ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. W konkursie wzięło udział 75 uczniów.


Celem konkursu było:
•    popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą  Palmową oraz Wielkanocą;
•    pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
•    rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
•    przekaz wartości i tradycji ludowej;
•    integracja społeczności lokalnej;
•    promocja dorobku kulturowego.
Jury w składzie: pani dyrektor SP nr 1  Lila Morchat, Joanna Masłowska i Ewa Rogulska miało nie lada trudne zadanie, aby wybrać zwycięzców. Wszystkie prace były piękne i bardzo pomysłowe, a zwycięzcami zostali:
 
W kategorii klas I - III:
I miejsce – Karmen Steciak II a
II miejsce – Róża Prendecka I b
III miejsce – Oskar Mielcarz I b
 Wyróżnienia otrzymali – Nikodem Kupczyk II b, Jakub Gudański II a, Adam Demski II b, Filip Nitka II a


W kategorii klas IV - VIII:
I miejsce – Przemysław Kaziukajtis IV b
II miejsce – Jakub Białek IV a
III miejsce – Natasza Pawlik IV c
Wyróżnienia otrzymali - Dorota Kuś V a, Maja i Dominika Brożek, Alicja Nowak VIII c, Klaudia Bąk IV c, Dominik Górnik VI b, Sergiusz Jażdżewski V b, Katarzyna Adamska VII c


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie :) Wszystkie palmy były cudowne!


Tekst i organizacja konkursu: Anna Ogonowska
Zdjęcia: Joanna Masłowska


Pokolenie 2001.

Prawie sto osób, głównie urodzonych w okolicach roku 2001, odwiedziło WCK podczas wernisażu wystawy fotografii Zuzanny Koniecko "Nasza Odyseja 2001".

Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu. Można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa tak na podświado­mość.
Muzyka ma zbawienny wpływ na rozładowanie emocji, poprawę samopoczucia, budowanie bezpieczeństwa i wyrażenie siebie.

Dnia 21 stycznia o godzinie 19:00 odbył się koncert Noworoczny Wiedeński. Publiczność wysłuchała między innymi arie "Czardasz Czardasz", duety wszech czasów m.in. "Usta milczą dusza śpiewa", walce "Nad pięknym modrym Dunajem" w stylu kubańskiej salsy, polki "Trik Trak", marsza Radetzkiego oraz przeboje musicali takie jak "Memory" czy z musicalu Chicago " All that Jazz" zachwycające zarówno poddanych Franciszka Józefa jak i współczesną światową publiczność.

Niedziela to czas dla rodziny. Można wtedy wspólnie wybrać się na plac zabaw, do lasu, na spacer, albo… do Muzeum! Rodzinne niedziele w muzeum ziemi wałeckiej, na które zapraszamy rodziców z dziećmi. Odkrywamy tajemnice Muzeum, opowiadamy o dawnych zwyczajach, poznajemy dzieła sztuki. Sami także zmienimy się w artystów.