W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, 8 kwietnia 2019 r., ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. W konkursie wzięło udział 75 uczniów.


Celem konkursu było:
•    popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą  Palmową oraz Wielkanocą;
•    pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
•    rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
•    przekaz wartości i tradycji ludowej;
•    integracja społeczności lokalnej;
•    promocja dorobku kulturowego.
Jury w składzie: pani dyrektor SP nr 1  Lila Morchat, Joanna Masłowska i Ewa Rogulska miało nie lada trudne zadanie, aby wybrać zwycięzców. Wszystkie prace były piękne i bardzo pomysłowe, a zwycięzcami zostali:
 
W kategorii klas I - III:
I miejsce – Karmen Steciak II a
II miejsce – Róża Prendecka I b
III miejsce – Oskar Mielcarz I b
 Wyróżnienia otrzymali – Nikodem Kupczyk II b, Jakub Gudański II a, Adam Demski II b, Filip Nitka II a


W kategorii klas IV - VIII:
I miejsce – Przemysław Kaziukajtis IV b
II miejsce – Jakub Białek IV a
III miejsce – Natasza Pawlik IV c
Wyróżnienia otrzymali - Dorota Kuś V a, Maja i Dominika Brożek, Alicja Nowak VIII c, Klaudia Bąk IV c, Dominik Górnik VI b, Sergiusz Jażdżewski V b, Katarzyna Adamska VII c


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie :) Wszystkie palmy były cudowne!


Tekst i organizacja konkursu: Anna Ogonowska
Zdjęcia: Joanna Masłowska