Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu. Można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa tak na podświado­mość.
Muzyka ma zbawienny wpływ na rozładowanie emocji, poprawę samopoczucia, budowanie bezpieczeństwa i wyrażenie siebie.


W zimowym anturażu, blasku świec, 19 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 zaprezentowali swoje talenty wokalne. Przybyli goście mieli okazję uczestniczyć w pięknej uczcie artystycznej, którą poprowadziła Helena Suszek.

Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane przez panią Martę Szott oraz panią Agatę Juszkiewicz.

Opracowała/tekst i zdjęcia: Marta Szott