Filimer, syn Gadariga, był królem gockiego państwa u ujścia Wisły w ok. 250r.n.e. Według Jordanesa piąty po Berigu, król Gotów, który wyprowadził Gotów z Gothiscandzy (Pomorze Gdańskie) do ziemi Oium (Ukraina). Wedle zapisanej przez Jordanesa legendy w czasie wędrówki wykrył w swym plemieniu czarownice (Haliurunny), które wypędził na pustkowia. Tam zespoliły się one z nieczystymi duchami i wydały na świat Hunów.

„W kręgu tajemnic – poznaj historię gockiego wodza Filimera” to tytuł nowej wystawy w Muzeum Ziemi Wałeckiej.  Tajemnice te można poznawać w wałeckim muzeum poprzez  fragmenty rekonstrukcji kręgu kamiennego, kurhanu i stosu ciałopalnego. Prezentowane zabytki pochodzą z Muzeum w Koszalinie i dotyczą głównie cmentarzysk Gotów znanych z obszaru Pomorza, zaś wystawa została przygotowana właśnie przez pracowników działu archeologii koszalińskiego muzeum.

Największym fenomenem kultury gockiej są kręgi kamienne, o tych pozostałościach po 150-letnim pobycie Gotów na Pomorzu opowiadał Andrzej Kasprzak archeolog z muzeum w Koszalinie w trakcie wernisażu. Były to miejsca spotkań i narad, otoczone grobami zmarłych, którzy swą bliskością pomagali w podejmowaniu decyzji. Wystawa zajmująca trzy sale na parterze dostarcza wielu ciekawych informacji – zarówno poprzez prezentowane eksponaty, instalacje, jak i tablice informacyjne.  Wystawa będzie dostępna w Muzeum do 2 września.