wystawa - zdjecie artykułu

Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950 to wystawa, której wernisaż odbył się 5 lutego w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Wystawa została przygotowana przez OBEP IPN w Szczecinie. Przedstawia procesy migracji ludności oraz kształtowania się społeczeństwa polskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej.

Podejmuje również tematykę związaną z adaptacją powojennych osadników w obcych i niezwykle trudnych warunkach. Opisuje problemy związane z pobytem na tych terenach Armii Czerwonej oraz powstawanie zrębów polskiej administracji, oświaty i kultury. Wystawa została uzupełniona dokumentami i przedmiotami ze zbiorów muzeum wałeckiego, które ilustrowały wybrane elementy problematyki prezentowanej na planszach opracowanych przez OBEP IPN.

Źródło/ tekst i zdjęcia: Beata Stankiewicz, MZW