Aby wybrać właściwy sposób postępowania z napotkanym kotem, ważne jest określenie do jakiej grupy dany kot należy.

 • Kot utrzymywany przez jednego właściciela (opiekuna) – to kot, który ma właściciela, ale nie żyje w zamknięciu, jest wypuszczany i przemieszcza się po okolicy, a potem wraca do domu – tzw. kot wychodzący;
 • zwracamy uwagę na stan kota – czy jest zadbany, czy wygląda zdrowo;
 • zanim podejmiemy działania, warto ustalić, czy nie jest to kot sąsiada.
 • Kot bezdomny – to kot, który jest oswojony, miał właściciela, ale być może zgubił się lub został porzucony;
 • upewniamy się, że kot nie mieszka w okolicy;
 • rozpowszechniamy informację np. poprzez zrobienie zdjęć i zamieszczenie na portalu społecznościowym;
 • w razie potrzeby zawiadamiamy odpowiednie służby.
 • Kot wolno żyjący to kot, który urodził się na wolności i żyje jak dzikie zwierzę na wybranym terenie, chętnie korzysta z pomocy człowieka w kwestii dokarmiana.

Opieka nad kotami wychodzącymi

Odpowiedzialny za opiekę jest właściciel. Koty wychodzące powinny być:

 • wysterylizowane/wykastrowane, aby zapobiec niekontrolowanemu rozmnażaniu;
 • zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym – w tym przeciwko wściekliźnie;
 • trwale oznakowane za pomocą mikroczipa – pozwoli to na szybkie zwrócenie zwierzęcia opiekunowi.

Opieka nad kotami bezdomnymi

To obowiązek gminy, która odławia i zabezpiecza bezdomne zwierzęta, podejmuje działania w celu odnalezienia dotychczasowego właściciela – w przypadku, gdy jest to  niemożliwe – znalezienie nowego. Zadaniem gminy w tym zakresie jest również zapewnienie zwierzęciu miejsca w schronisku dla zwierząt.

Koty wolno żyjące -  jak postępować, jak pomagać?

Koty wolno żyjące stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność
w naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Podlegają ochronie prawnej.

 • Koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi – nauczone są życia na wolności, jej ograniczanie może wyrządzić im krzywdę.
 • Mają prawo bezpiecznie żyć w miejscu ich bytowania, które stanowi dla nich naturalne środowisko życia.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi

Obowiązek zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym należy do zadań gminy,

Zakres działań obejmuje:

 • dokarmianie – poprzez  wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolnożyjących;
 • kontrola populacji poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji;
 • zapewnienie schronienia – poprzez stawianie budek;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej kotom, które uległy wypadkom drogowym lub są chore;
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca opieki w czasie rekonwalescencji.