Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuje, o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej dla osób z Powiatu Wałeckiego potrzebujących wsparcia i porad w sprawach związanych z aktualną sytuacją kryzysową i wynikającymi z tego problemami natury emocjonalnej i wychowawczej.

Udzielana jest pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Pomoc jest udzielana telefonicznie pod numerem 673450537 w godzinach:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 15.30
Czwartek: 12 - 18

Ponadto oferujemy konsultacje online ze specjalistą w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnienia - Henrykiem Januchowskim. Umawianie spotkań online pod nr tel. 604 758 993.