W ramach Programu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”, Seniorzy z Miasta Wałcz, którzy ukończyli 60 rok życia, mogą otrzymać kartę
z lokalnej edycji w Urzędzie Miasta Wałcz, po uprzednim wypełnieniu i złożeniu formularza zgłoszeniowego dla uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora".

Wzór ogólnopolskiej karty seniora

Głównym zadaniem karty jest aktywizacja osób 60+. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Więcej informacji na stronie: https://glosseniora.pl/

Organizator: Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. w Krakowie.
Patronat: Stowarzyszenia Manko – Głos Seniora.

zdjęcie przetargi na sprzedaż nieruchomości
przetargi, sprzedaż, dzierżawa
zdjęcie - ofety inwestycyjne
mieszkania, mieszkania wielorodzinne, usługi, garaże

Nie bój się przetargów 

 1. Znajdź interesującą Cię nieruchomość.
 2. Wpłać w terminie wadium (nie martw się, jeśli nie wygrasz przetargu pieniądze zostaną Ci zwrócone).
 3. Na przetarg zabierz koniecznie dowód osobisty (lub paszport).
 4. Jeśli wygrałeś przetarg (gratulujemy !) wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny (o tyle mniej zapłacisz).
 5. Wpłać resztę kwoty (Urzędnik wyliczy Ci ile).
 6. Podpisz akt notarialny Umowy sprzedaży (Jesteś już Właścicielem).
 7. Pamiętaj o regularnym opłacaniu podatku od nieruchomości (i jeśli występuje) opłaty za wieczyste użytkowanie.

 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Wałcz
Plac Wolności 1,  78-600 Wałcz

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 67 258 44 71 wew. 31.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Gminę Miejską Wałcz ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 5. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do odbiorców państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
  -  wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe,
  - może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3.        W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informować będą bezpośrednio wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Wałcz.

zdjęcie karta dużej rodzinyBurmistrz Miasta Wałcz zachęca podmioty gospodarcze i instytucje funkcjonujące na terenie miasta Wałcz do włączenia się do programu Karta Dużej Rodziny.
Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 
Co dalej?

 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym