Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu  - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.01.2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (j. t. Dz. U. 2019 r., poz. 255) - przedstawia ocenę jakości wody w kąpielisku zorganizowanym na wodach powierzchniowych zlokalizowanych na terenie miasta Wałcz.