Organizator kąpieliska (UM) prowadzi kontrolę wewnętrzną kąpieliska, która obejmuje:

  • corocznie do 1 VI ustalenie z PPIS harmonogramu pobierania próbek wody z kąpieliska,
  • wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń,
  • informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom kapiącym się i wypoczywającym na obszarze wodnym.