W Wałczu wyznaczone są 2  kąpieliska, zlokalizowane na 2 zbiornikach wodnych:

  • Kąpielisko Nr 1 jezioro Raduń
  • Kąpielisko Nr 2 jezioro Zamkowe.

Organizatorem kąpieliska jest Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 78-600 Wałcz, tel. 67 258 44 71 , e-mail: kontakt @ umwalcz.pl 

Rada Miasta Wałcz określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja:

  • wykaz kąpielisk na terenie gminy (art. 37 ust 2 ustawy Prawo wodne),
  • sezon kąpielowy (art.37 ust 1 ustawy Prawo wodne),

Na 2019 rok - Uchwała Nr VIII/VII/74/19 Rady Miasta Wałcz  z dnia 16 maja 2019 r.