Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem projektu pn. „Usługi Rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”,

Zadbajmy o jakość powietrza w mieście.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych,

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją StoczniaFundacją Akademia Organizacji Obywatelskich