Informujemy, że od 22 czerwca 2020 roku obsługa Interesantów będzie realizowana w budynku A w sali nr 11 oraz w budynku A i B

Właśnie dzisiaj (23.06.20 r.) podpisano 11 umów z Grantobiorcami

Informujemy, iż stypendia szkolne przyznane na rok szkolny 2019/2020 będą wypłacane w poniższych terminach:

Uprzejmie informujemy, iż od 22.06.2020 r. rozpoczyna się mycie oraz dezynfekcja wnętrza pojemników

W sprawie obsługi interesantów przez UM Wałcz