15 października 2019 roku miało miejsce bardzo ważne dla Wałcza wydarzenie.

W obecności Burmistrza Miasta Wałcz Macieja Żebrowskiego, Prezesa Zarządu Eugeniusza Szymoniuka i Prokurenta Marka Ruchlewicza firmy Autosan Sp. z o.o. z Sanoka oraz zaproszonych gości, w siedzibie ratusza podpisano dziś umowę na zakup 5 autobusów niskoemisyjnych w ramach pozyskanych przez Gminę Miejską Wałcz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dot. projektu pn.”Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”

Projekt przewiduje zakup trzech autobusów MIDI SANCITY 10LF oraz dwóch autobusów MAXI SANCITY 12LF.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w sierpniu 2017 roku. Jednakże, pomimo ogłoszonych trzech postępowań o zamówienie publiczne, nie udało się rozstrzygnąć przetargu i wybrać dostawcy autobusów. W ostatnim, ogłoszonym w lipcu br. przetargu, złożono dwie oferty: firmy Autosan Sp. z o.o. na łączną kwotę 5 019 753,00 zł brutto oraz firmy Solaris Bus&Coach na łączną kwotę 5 592 195,00 zł brutto.

Wygrała firma Autosan Sp. z o.o., która dostarczy trzy autobusy MIDI po 981 171,00 zł brutto każdy oraz dwa autobusy MAXI po 1 038 120,00 zł brutto każdy.

Prezes Zarządu wybranej w przetargu firmy Autosan Sp. z o.o. Pan Eugeniusz Szymoniuk na dzisiejszej konferencji prasowej, poświęconej podpisanej dziś umowy zadeklarował, że autobusy mogą być gotowe do użytku już na początku przyszłego roku.

Żródło: Edyta Kowalczyk, Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych