Informujemy, że w dniu 8 października br. o godz. 8.40 w Sądzie Rejonowym w Wałczu ( ul. Bydgoskiej 13, sala 10) odbędzie się, z wniosku Gminy Miejskiej Wałcz, druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12

o pow. 110 m2 oraz piwnicą o pow. 21,15 m2 oraz udziałem 16/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w częściach wspólnych. Wartość nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę na kwotę 100 000,00 zł, przy czym cena wywołania wynosi 66 666,67 zł.  Ewentualny licytant zobowiązany jest wnieść na konto Komornika rękojmię w kwocie 10 000,00 zł. Poniżej można zapoznać się z ogłoszeniem o licytacji oraz  protokołem opisu i oszacowania nieruchomości. Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii komorniczej komornika Grzegorza Wołodkowicza przy ul. Kościelnej 2/2 w Wałczu. W okresie od 24 września do 7 października w godzinach od 10 do 14 możliwe jest oglądanie licytowanej nieruchomości z udziałem pracowników kancelarii komorniczej.  Zachęcamy do udziału w licytacji.

Kliknij i sprawdź ogłoszenie o licytacji

Kliknij i sprawdź protokół opisu i oszacowania nieruchomości