Informujemy, że 12 września br. o godz. 9.20 w Sądzie Rejonowym w Wałczu (ul. Bydgoska 13, sala 10) odbędzie się, z wniosku Gminy Miejskiej Wałcz, druga licytacja nieruchomości niezabudowanej

położonej przy ul. Budowlanych (działka nr 3723) o pow. 0,2000 ha (2 000m2). Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 83 600,00 zł, przy czym cena wywołania wynosi 55 733,33 zł.  Ewentualny licytant zobowiązany jest wnieść najpóźniej do dnia 11 września br. na konto Komornika rękojmię w kwocie 8 360,00 zł. Poniżej można zapoznać się z ogłoszeniem o licytacji oraz  protokołem opisu i oszacowania nieruchomości.

Z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii komorniczej komornika Wadima Gościka przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Wałczu. 

Zachęcamy do udziału w licytacji.

Kliknij i pobierz ogłoszenie o licytacji