W Wałczu, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ruszył PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:

  • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

  • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
  • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Program adresowany jest do:

  • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

  • Dotacji
  • Pożyczki
  • Dotacji i pożyczki

PUNKT KONSULTACYJNY to miejsce, w którym oferujemy pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania na realizację zadań z programu czyste powietrze.

Nasi specjaliści służą pomocą oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące świadczonych usług.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

PUNKT KONSULTACYJNY CZYSTE POWIETRZE

Urząd Miasta Wałcz

Plac Wolności 1, pok. 202

tel. 67 258 44 71 wew. 42