Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym

od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji i informacji  w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, w/w druki dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Nowe formularze dotyczą sytuacji, w których obowiązek podatkowy (korekta) powstały z dniem 01.07.2019 r.

Organ podatkowy informuje, że od 01.07.2019 r. w/w deklaracje i informacje można przesyłać do organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.