Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018

(który trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku). W dniach 17 oraz 18 maja będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.

17 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 11.00-19.00;

18 maja 2019 r. (sobota) w godzinach 9.00-14.00.

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie skierowania oraz dowodu osobistego.

Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).