Informujemy, że 18.05.2019 r. od godz. 9.00,

w budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, p. 201 (drugie piętro) w Wałeckim Klubie ABSTYNENTÓW "KORONA", przyjmować będzie Specjalista Terapii Uzależnień Krzysztof Staniewski. Terapia sfinansowana jest z dotacji Urzędu Miasta Wałcz.

Zapraszamy szukających pomocy i wsparcia oraz osoby uzależnione czy współuzależnione.