Dot. ujęcie Wałcz, Os. Dolne Miasto 14A, Szkoła Podstawowa nr 5, Al. Tysiąclecia 19, Szkoła Podstawowa nr 4

Burmistrz Wałcza informuje:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  nr 173103/19/SCZ oraz nr 173102/19/SCZ z dnia 25.04.2019 r. z badania próbek wody pobranych w dniu 11.04.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkty poboru próbki wody: Os. Dolne Miasto 14A, Szkoła Podstawowa nr 5,  Al. Tysiąclecia 19 i Szkoła Podstawowa nr 4 stwierdził przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz.

tekst: Kosmalska Edyta, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska